پیشنهاد های ویژه خانه هوشمند (با سیم)

گروه خانه هوشمند Smart Land در جهت نیل به هدف ارتباط سازگار با مشتریان خویش در این برهه حساس اقتصادی، طرح های حمایتی خود را در قالب پکیج های مختلف با بالاترین تخفیف ارائه می نماید. در ادامه پکیج های خانه هوشمند با سیم (G4) معرفی می گردد.