محصولات خانه هوشمند

با پیشرفت تکنولوژی خانه هوشمند بی سیم، گروه هوشمند اسمارت لند Smart Land تمرکز خود را بر روی تامین تجهیزات هوشمند بی سیم (wifi ،zigbee و…) گذاشته است. خوشحال هستیم که در این مسیر توانستیم با تامین باکیفیت ترین محصولات خانه هوشمند، رضایت همکاران و مصرف کنندگان را به دست بیاوریم.

رویکرد گروه هوشمند اسمارت لند Smart Land همواره بر به روز بودن محصولات و تکنولوژی می باشد و به همین دلیل هر سال تعداد محصولات هوشمند بی سیم به سبد محصولات این گروه اضافه می شود.