همکاری با ما

کلیه علاقمندان در زمینه هوشمندسازی می توانند جهت همکاری با این مجموعه و آشنایی بیشتر با فعالیت های این گروه، اقدام به پر نمودن فرم زیر نمایند.